Хомеопатични лекарства в потенции D1000 – позология и клинично приложение при остри и хронични заболявания

Хомеопатични лекарства в потенции D1000: позология и клинично приложение при остри и хронични заболявания

Д-р Дора Пачова, лекар хомеопат

Чрез хомеопатичните лекарства ние информираме тялото и психиката, стимулираме ги по подходящ начин, за да възстановят баланса на всички регулаторни механизми и да помогнат на организма да премине към по-доброто възможно състояние на здраве.

Под хомеопатична доза разбираме:  потенцията, количеството, формата на лекарството, честотата и  брой приеми. Избирането на подходящата доза е един от най-сложните раздели на хомеопатичната наука и се нарича позология.

Най-общо казано:

 • По-високите потенции информират ОТГОРЕ – НАДОЛУ (информация от ПНЕИ системата към клетки, тъкани, органи, биохимични процеси).
 • По-ниските разреждания информират ОТДОЛУ – НАГОРЕ (от клетки и тъкани към ПНЕИ системата).

В различни части на света традиционно са по-популярни определени потенции – CH, CK, D, LM. Позологията зависи на първо място от състоянието на пациента – от неговата чувствителност и възприемчивост, но определящи са и натрупаният личен опит на хомеопата и достъпът до лекарства в аптеките.

Потенции D са налични в България от няколко години и все повече се използват в практиката.

D 1000 в исторически план

 • През 1833 г. д-р Константин Херинг започва да експериментира с разреждания 1:10.
 • По-късно Самуел Дъбс (САЩ) и Везенмайер (Германия, 1836 г.) започват производството на лекарства в това разреждане.
 • През 1867 г. фирма „Швабе“ предлага в портфолиото си D потенции до D 800.
 • От 1910 г. се предлагат високи потенции до D 2000

В DHU потенции D 1000 се произвеждат от 1964г. – приготвят се ръчно и това ги прави много надеждни. D 1000 има много специфично действие, високо разредено, но със запазена огромна динамика т.е. сила. Силата е свързана с разреждане и динамизация (сукусии).

Потенции D 1000 все още не са добре представени в специализираните издания по хомеопатия. За целите на тази студия разговарях с фармацевти и лекари от различни държави. Ето какво ми отговори фармацевтът Джон Морган, Helios Pharmacy, UK: „Потенция D 1000 като разреждане е на същото ниво като 500 C, но има два пъти повече сукусии от 500 C. Следователно D 1000 имат по-голяма интензивност и си мисля, че това е една „силна” потенция – ще трябва внимателно да се прилага в тежки случаи, при които се опасяваме от силна лечебна криза.

Неговият отговор е теоретичен, той самият няма опит с това разреждане. В България започнахме да използваме D1000 като най-близък аналог на 200 CH. Натрупаният до момента опит от мен и други колеги показва, че лекарствата в потенция D 1000 имат достатъчно сила и по-мек ефект, няма много изразени лечебни кризи. Това ги прави подходящи в случаи, когато се налага по-често повторение на дозата на високо разреденото лекарство поради наличието на антидотирачи фактори или причини за бързо изчерпване на ефекта.

Когато предписваме лекарство в дадена потенция трябва да уважаваме природата на пациента, жизнената му сила и природата на болестта. „Тоталността (подобието) трябва да бъде по качество, а не само по количество. Само тогава можем да постигнем възстановяване на здравето и възвръщане на баланса на жизнената сила.

Индикации за предписване на D1000

 • Висока чувствителност
 • Висока възприемчивост
 • Добре изразени индивидуални умствени симптоми
 • Деца, млади енергични хора, интелектуалци
 • Пациенти от всички възрасти с добра жизненост
 • Липса на ефект от средни и ниски потенции
 • Болести във функционалната зона
 • Остри заболявания с интензивна симптоматика

Повторение на дозата при високите потенции

Съществуват различни теории и практики

 • Еднократен прием.
 • Повторение на дозата до провокиране на отговор и след това изчакваме. Обикновено назначаваме лекарството за 3-5 поредни дни (това се нарича кумулативна доза).
 • Повторение на равни интервали, когато организмът/системата изчерпват бързо ефекта заради по-сериозен проблем, по-голяма лабилност, наличие на антидотиращи фактори и др.

Примерни интервали

При остри състояния в зависимост от интензивността и честотата на симптомите:

 • Няколко пъти на ден
 • Всеки ден
 • През ден

При хронични състояния:

 • На всеки 3–5–10–15 дни
 • 1–2–3 пъти седмично

Индикации за повторение на D1000

 • Интензивно протичащи остри заболявания
 • Заседнал начин на живот
 • Семейни модели, които антидотират резултата от лечението
 • Сериозно замърсен ефир – радиоизлъчвания
 • Упорити хронични състояния при добра жизненост, психосоматика
 • Пребиваване в среда с антидотиращи фактори – наличие на силни миризми, вибрации, промишлени замърсители и др.
 • Когато лекарството трябва да преодолеe упорити вредни навици – кафета, стимуланти и т.н.

Позология при D 1000: общи изводи от наблюдавани 56 случая в моята практика с дългосрочно проследяване

 • Конституционално при хора с добра жизненост: 1-2 пъти седмично за 2-8 седмици
 • Остри емоционални състояния: 1-2 приема на ден в 3-5 последователни дни
 • Остри физически: 1- 3 приема на ден в 2-5 дни
 • Синдром на хронична умора: 2 пъти седмично за 2-4-6 месеца, в зависимост от тежестта на случая.

Пример от практиката (юни 2016 г.)

Момиче на възраст 1.5 години с оплаквания от

 • Заден ринит, аденопатия, обилно потене
 • Памперсдерматит от 4 месеца
 • Трудна дентиция
 • Буди се по 5-6 пъти на нощ – хърка, не може да диша, изтича бял секрет по време на сън

Проведена терапия: няколко курса с антибиотици и кортикостероидни препарати. Майката е давала имуностимуланти, пробиотици и комплексни хомеопатични препарати.

На база на предоставената от родителите информация е направено предписание:

Silicea D1000 – 2 пъти седмично по 6 глобули за 3седмици, след това 1 път седмично по 6 глобули за още 3 седмици.

В рамките на тези 6 седмици всички оплаквания отзвучаха.

Хомеопатичните лекарства в D1000 притежават огромна потенциална енергия. Основни техни характеристики са:

 • меко специфично действие
 • запазена динамика
 • подходящи за съвременните условия на живот
 • не се наблюдават силни лечебни кризи – такъв е  опитът  ни досега.

Клиничната практика е най-добрият учител, случаите в моята практика с предписание на D1000 потенции са вече стотици. Това ми помага все по-добре да разбирам индикациите за предписание на тази потенция и да давам точен отговор на проблемите на хората, потърсили хомеопатично лечение.

Парацелз е казал: „Медицината не е само наука; тя е и изкуство. Тя не се състои в смесване на хапчета и мазила; тя се занимава със самите жизнени процеси, които трябва да бъдат разбрани, преди да могат да бъдат ръководени.”

За автора:

Д-р Дора Пачова, магистър по хомеопатична терапия, магистър по фамилна терапия

Директор на Хомеопатично училище и ЦЗО „Едикта”

Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg