Хомеопатията във ветеринарната медицина по света и в България


 

През последните години, ветеринарната хомеопатия става все по-популярна по целия свят – с различни темпове в зависимост от държавата. Първоначално в модерните икономики, а днес вече и в по-слабо развитите страни, специалистите ясно си дават сметка, че лекувайки стопанските животни с естествени хомеопатични средства, създават чиста храна с високи хранителни и биологични качества.

В Колумбия, например, от 2011 г. е въведена специализация по хомеопатична ветеринарна медицина с цел подпомагането и развитието на националния селскостопански сектор и акцент върху взаимодействието човек-животни-околна среда. В Турция също има програма за специализация по хомеопатична ветеринарна медицина, а обучаваните в нея специалисти активно прилагат хомеопатичния лечебен метод  и в болници за животни, и във ветеринарни клиники.

Векове наред живеем в близост с животните заради храна, помощ или компания. Този модел е спомогнал не само за оцеляването на човека, но и за експанзивното развитие на човешката цивилизация. Съществуването ни близо до животните, обаче, е донесло не само плюсове, но и негативи. Съвместният ни бит се е превърнал в източник на различни инфекции от животински произход, наречени зоонози. Дори можем да кажем, че повечето известни епидемии и пандемии, взели изключително много жертви сред хората и изтрили от лицето на земята големи човешки популации, са именно от заболявания, тръгнали от животните. Подобен процес се случва и в момента. През последните десетилетия се развиха грипни и други инфекциозни огнища при прасета и пернати, което фокусира вниманието на много здравни организации, тъй като доведе до разпространение и сред човешката популация.

Друг проблем на модерния свят са установените негативни за човека ефекти от лекарствата, които приемат стопанските животни. Системната интензивна употреба на антибиотици при животни, даващи хранителни продукти (яйца, мляко, месо) може да причини антибиотична резистентност и у хората. Хормоналните и метаболитни медикаменти, синтетичните хранителни добавки и други модулатори, стимулиращи растежа и развитието на животните, преминават в човешкото тяло и се кумулират в него, предизвиквайки патологични и нежелателни промени в организма.

Това мотивира научните и ветеринарните организации да се обърнат към алтернативни методи. Един от тях е лечението чрез хомеопатия, чрез която драстично се намалява, а в някои случаи напълно се избягва употребата на медикаменти. Компетентното използване на ветеринарна хомеопатия доведе и до увеличаване на прираста и намаляване на загубите от болести и смърт в много стопанства. Например маститът, който е втората по значимост причина за умъртвяване на животни, е мултифакторно заболяване и зависи от имунния статус на животното. Всеки специалист е наясно, че използването на антибиотици не винаги води до излекуване, дори повечето от случаите на мастит хронифицират. По време на епидемия състоянието на тези хронично болни животни се влошава и те се превръщат в латентни прeносители на болестта. С хомеопатичното лечение маститът се контролира много по-лесно, без използването на антибиотици и избягване на всички негативни последствия от тях.

 Хомеопатията доказа, че може да помогне и за предпазване от паразити, които също са зоонози, чрез цялостно подобряване на имунната система и конкретно на чревната имунна система при животните. С прилагането на специфични хомеопатични нозоди (лекарства, приготвени от паразити) ветеринарите-хомеопати вече лекуват  заболявания като лайшманиоза. Могат да се посочат и много други хомеопатични лекарства, които имат  подобен оздравителен ефект.

Хомеопатията при животните е ефективна алтернатива на конвенционалната медицина и за проблеми в различни системи: дихателна, храносмилателна, скелетна, хормонална, кожа и емоционално здраве. Доказано полезна е в ситуации, в които конвенционалната медицина е неефективна или не може изобщо да помогне като: натъртвания, кървене, крампи, нарастващи болки, никнене на млечни зъби, колики, невъздържаност, алергии. Прилагането на хомеопатични лекарства след хирургична намеса ускорява значително възстановяването на животните.

Анамнезата в класическата хомеопатия е основополагаща за успешното лечение. Най-важно е да се разбере какво „движи” случая и къде е „сърцевината му“, за да се намери подходящото лекарство. Тъй като нашите пациенти са животни, ние не разполагаме с вербална информация. Затова наблюдението се оказва най-полезното умение, което трябва да развием, за да се „доберем“ до важната хомеопатична информация при всеки отделен случай. Стопаните на животните обаче могат да говорят и това понякога създава проблем за ветеринарния лекар. Често стопаните, мислейки че разбират най-добре своя домашен любимец, подвеждат или объркват ветеринаря. Друг съществен проблем е тълкуването и преводът на поведението на животните и симптомите им. Интерпретациите могат да бъдат реалистични, само когато хомеопатът има достатъчно познания за науката за поведението. Затова ветеринарят, който практикува хомеопатия, има на разположение всички хомеопатични инструменти – Материя Медика и реперториуми. Тук също има немалко препятствия, но е оптимистичното, че през последните години в хомеопатичната наука се натрупват все повече ветеринарни факти и познание.

Тази положителна тенденция и добрите резултати от комбиниране на конвенционални лечебни практики и хомеопатия при животните ни дават правилната посока, а именно: интегративно използване на всички модерни диагностични методи, оборудване и хомеопатично лечение. Вече нямаме съмнение, че в ръцете на добре подготвени ветеринари, хомеопатията може ефективно да лекува различни заболявания и състояния както самостоятелно, така и в комбинация с конвенционалната медицина.

Светът се развива и ветеринарните хомеопати трябва да го следват. Холистичните познания, прилагани в практиката, имат една цел – подобряване здравето на стопанските животни по естествен начин, осигуряване на добро здраве на домашните любимци чрез стимулирне на имунната система и организма им, което е индиректна грижа за човешката цивилизация и запазване на околната среда.

Д-р Кристина Пенева
Ветеринарен лекар-хомеопат

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg