Хомеопатичен журнал 2015 – специални издания

През 2015 бяха пуснати две специални издания на Хомеопатичен журнал на Факултета по хомеопатия. Първият от април 2015 със заглавие „Хомеопатия, хормезис, наночастици и наноструктури“ е описан от редактора д-р Питър Фишер, като амбициозен опит за обединяване на нашумели концепции в биологичната, токсикологичната и медицинската наука, които имат важно значение за теоретичната основа на хомеопатията.

 Вторият документ публикуван през октомври, е направен за да отбележи 21 години от публикуваната през 1994г. „Ултрависоки разреждания – физиология и физика“, известна книга, редактирана е от Кристиан Ендлър и Юрген Шулте. Оригиналната публикация е голяма стъпка в проучването на хомеопатията и първата книга, която изследва защо и как в действието на свръх-високите разреждания.

 Тези публикации са знак за интензивното, високо-качествено научно изследване, което постоянно се провежда и демонстрира ефикасността и механизма на действие на хомеопатията, силата на която се наблюдава ежедневно в практиката в цял свят.

 Източници:

April 2015, Volume 104, Issue 2Homeopathy, Hormesis, Nanoparticles and Nanostructures. Edited by I Bell, E Calabrese, A Dei, J Ives.

http://www.homeopathyjournal.net/issue/S1475-4916(15)X0002-6

October 2015, Volume 104, Issue 4Ultra High Dilution 1994 Revisited after 21 Years. Edited by PC Endler, J Schulte, B Stock-Schröer.

http://www.homeopathyjournal.net/issue/S1475-4916(15)X0004-X

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg