Хомеопатията пести пари, в сравнение с традиционната медицина

04.10.2008, zdrave.net, Женя Величкова

Д-р Фредерик Шройенс е лекар, член на Европейския комитет по хомеопатия. Един от създателите на училище по хомеопатия в Белгия. Главен редактор на хомеопатичен реперториум (индексиран справочник по хомеопатия). Един от създателите на първия специализиран хомеопатичен софтуер.

Д-р Шройенс, в България сте по повод първите дипломи на Европейския комитет по хомеопатия за български лекари. Какви са изискванията за получаването на документа и какви права и възможности дава той на притежателите?

В много европейски страни хомеопатията не е регламентирана от правителствата. Затова членовете на Европейския комитет по хомеопатия решиха сами да направят тази регулация. Изискванията за получаване на дипломата са покриване на определен минимум образование, практика и след това успешно издържан изпит.

Притежателите на такава диплома могат да практикуват хомеопатия в страните-членки на ЕС. Те са подкрепяни от хомеопатичния съюз в отношение на това, че те не са самозванци, а регулирани и дипломирани хомеопати, които отговарят на необходимите критерии. Като членове на местната асоциация те стават автоматично членове и на Европейския комитет по хомеопатия, който е член на Световната хомеопатична организация LIGA. Има механизми, по които се решава, обобщава, взаимодейства на всички нива на информация и познания.

Води ли се регистър какъв е броят на лекарите хомеопати в Европа?

Това е труден въпрос, защото има няколко типа хомеопати. Има лекари, които практикуват изцяло, по цял ден хомеопатия. Има други, които използват хомеопатията от време на време. И тук изниква въпросът кого бихме нарекли хомеопат. Ако се каже, че това са само тези, които практикуват изцяло хомеопатия, много от другите няма да са съгласни. Но ако се опитам да отговоря на въпроса, без да посочвам точни цифри, броят на хомеопатите е някъде между няколко хиляди и няколко стотици хиляди.

А какво е Вашето мнение по този спорен въпрос?

Обикновено относно този въпрос отговарям гъвкаво и индивидуално, според ситуацията. Ще дам един пример. Моят брат е гинеколог и предимно се занимава с операции. Понякога прилага хомеопатията в своята практика, като предлага на свои пациенти да си купят дадено хомеопатично лекарство. Така че щом прилага хомеопатия в практиката си, той я практикува. Но ако лекарството, което той е предписал, не действа, той ще посъветва пациента по-добре да отиде при брат му, който е изцяло хомеопат.

Вие сте един от създателите на първия специализиран хомеопатичен софтуер. Какво представлява той и какви предимства предоставя?

Това е една много важна възможност. Ние търсим симптомите на пациентите. Не е достатъчно например да вземеш само симптомът болка в гърлото, защото той не е достатъчно точен и прецизен. Защото хомеопатичните симптоми на болката в гърлото са няколко стотин. Може да бъде вляво, вдясно, по-добре е от студена или топла напитка, може да отива към ухото и да ирадира към стомаха, стотици варианти и комбинации между симптоми. И като открием този симптом у пациента хомеопатът трябва да разбере този симптом от кои хомеопатични лекарства се покрива или се среща. И като енциклопедия се включват в тази компютърна програма различни групи от симптоми с различни лекарства.

Участвате и в един мащабен международен проект CliFiCol. Бихте ли казали нещо повече за него.

Това са база данни на интернет сървър в Италия, в който хомеопатите пращат своите реални успешни клинични случаи на пациенти и те могат да бъдат ползвани от другите хомеопати, които търсят специализирана информация. Идеята на Сървъра е да дава възможност да си помагаме взаимно като учим от успехите на другите.

В някои страни е позволено практикуването на хомеопатия от лица без медицинско образование. Според Вас правилно ли е това?

Смятам, че за да се погрижиш за здравето на един индивид, особено ако става въпрос за  сериозен здравословен проблем, какъвто и терапевтичен подход да използваш, ти е необходимо медицинско познание и образование. Защото не можем да си позволим да подложим на риск един пациент само защото не можем да поставяме точна диагноза. В някои страни хомеопатите работят съвместно с лекари.

Успешна ли е тази комбинация, какви са Вашите наблюдения?

Може да бъде, да. Но ако един пациент има някакъв дребен проблем като например най-обикновена хрема, той може да си предпише и сам хомеопатично лекарство. Но ако има тази хрема от много дълго време и тя се повтаря или кашлицата е по-дълбока и продължава повече време и е с гноевидна експекторация трябва да се обърне към специалист, а не да се самолекува. Това вече е различна ситуация.

Какво е мястото на хомеопатията в съвременната медицина?

Може би има огромно значение, защото съвременната медицина във финансово отношение е на път да банкрутира, защото много заболявания практически се увеличават. Например алергиите, депресиите, затлъстяването, заболявания, предизвикани от затлъстяването или диабет. Броят на тези заболявания сега значително нараства и лечението им е доста скъпо. Затова хомеопатията би трябвало да има още по-голямо значение в съвременната медицина, тъй като, освен всичко останало, тя е много по-финансово спестяваща медицина. За голяма част от пациентите може да се намери лечение, което е много по-евтино и да отмени необходимостта от дълготрайно скъпоструващо лечение. Мястото на хомеопатията в съвременната медицина трябва да бъде доста значимо ако не за друго, то поради финансови съображения.

В Индия хомеопатията е официален клон от медицината и е интегрирана в здравната система. Правителството регулира образованието, дипломите, практиките в хомеопатията. И преди 2 години министърът на здравеопазването в Индия е направил официално изявление, че ако извадят хомеопатията от здравната си система, тя ще банкрутира.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg