Учен от Русия откри наноасоциати в силно разредените разтвори

НАНО АСОЦИАТИ – непознатата територия

Акад. Александър КОНОВАЛОВ, Институт по органична и физична химия. AE Научен център Арбузов Казан на Руската академия на науките

Руски учени са показали, че биологичните ефекти, проявявани от силно разредените водни разтвори, са причинени от образуването на наномащабни молекулярни ансамбли (наноасоциирани) под влияние на два фактора: едно разтворено вещество и външно електромагнитно поле. Откриването на този феномен създава сложни предизвикателства за физиците, биолозите, химиците и изисква по-нататъшни изследвания.

„Фактите, които не могат да бъдат обяснени от съществуващите теории, са най-скъпи за науката и тяхното развитие трябва да се очаква да се случи в близко бъдеще. „

„Увереността, че нашите текущи познания са изчерпателни и достатъчни, за да разберат наблюдаваните явления на природата, води до факта, че самите факти са отхвърлени, а не до търсене на причините, които ги причиняват. И причините могат да бъдат скрити в досега неизвестни явления.“

Подобни структури се откриват във високо разредените хомеопатични разтвори.

Източник: http://naukarus.com/nanoassotsiaty-territoriya-nepoznannogo

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg