IV Конференция по хомеопатия и Шуслерова терапия

На 31.10 – 2.11 Асоциацията на лекарите хомеопати в България /АЛХБ/ за четвърти път проведе Научно-практическа конференция по хомеопатия и Шуслерова терапия, с подкрепата на Немският хомеопатичен съюз и Европейско общество по интегративна медицина в България/ ЕОИМБ/.

Голяма чест беше международното участие на д-р Томас Пайнбауер, президент на Европейският комитет по хомеопатия /ЕКХ/и д-р Елен Рену, главен секретар на ЕКХ.

В два дни присъстващите колеги – лекари, стоматолози, фармацевти от цялата страна, имаха възможност да общуват, да споделят опит и да научат за работата на лекарите-хомеопати от цяла България, както и да се срещнат с колеги от Европа, представители на Европейския комитет по хомеопатия.

През първия ден бяха представени интересни доклади с теоретична и практична насоченост от гост-лекторите и от членове на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

Конференцията беше открита от д-р Дора Пачова, председател на АЛХБ, д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма, д-р Томас Пайнбауер, президент на ЕКХ, д-р Елен Рену, гл. секретар на ЕКХ, и д-р Мария Папазова, председател на ЕОИМБ.

Конференцията е акредитирана и восоко-оценена от Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз, Българският стоматологичен съюз. Поздравителни приветствия бяха изразени от проф. Гетов от Фармацевтичният съюз, г-жа Баталска от Сдружението на медицинските фелдшери. Д-р Пачова прочете поздравителни адреси от Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз.

Д-р Томас Пайнбауер запозна аудиторията с хомеопатията в Европа, различните инициативи и дейности на ЕКХ и предстоящи предизвикателства. По неговите думи, за СЗО на дневен ред вече не стои въпросът дали хомеопатията е ефективна, защото това вече е доказано. На дневен ред е регулацията на нейното практикуване и създаването на добри практики за качество. Има големи различия в нормативните уредби в Европа, които затрудняват достъпа на пациентите за хомеопатично лечение.

Д-р Елен Рену, предложи интересна лекция за доказването на хомеопатични лекарства, за важността му за обучението, практикуването и утвърждаването на хомеопатията. Тя запозна с насоките на ЕКХ и Международната хомеопатична медицинска лига за методологията на доказванията.

Д-р Искра Капинчва, лекар – хомеопат от АЛХБ, представи доклад за доказвания на някои малки, не толкова познати лекарства, които са били разгледани на Международният конгрес по хомеопатия в Париж, 2014г. Бяха представени лекарствата Hecla lava, Culex Musca, Salix fragilis, Amanita rubescens.

Д-р Татяна Апостолова, лекар-хомеопат от АЛХБ запозна аудиторията с важни хомеопатични лекарства при ракови заболявания представени на Международният конгрес в Париж. Тя представи познати и не толкова познати лекарства, доказали лечебно действие при карцином на млечната жлеза, който е с най-висок процент от раковите заболявания при жените.

Д-р Маринела Корнел, лекар – хомеопат от АЛХБ, представи клиничен случай на пациент с дизурични оплаквания, успешно повлиян от хомеопатично лечение, в продължение на 1 година няма рецидив на оплакванията.

Д-р Георги Хаджиев, лекар-хомеопат от АЛХБ, изнесе лекция за менторството в хомеопатията, посветена на прехода от обучаващ се хомеопат към практикуващ специалист с висок процент успеваемост в своята практика.

Д-р Мария Грозева представи клиничен случай на фамилна средиземноморска треска, с проведено хомеопатично лечение за период от една година. За периода на лечението няма хоспитализация и прием на антибиотици и други алопатични лекарства. Фебрилните периоди протичат по-леко, в заключение хомеопатията може да помогне на организма дори при генетичен дефект.

Д-р Ирена Маждракова, лекар-хомеопат, член на АЛХБ, представи клиничен случай на дете с халюцинации успешно повлиян с лекарството Anhalonium, до което достига след няколко неуспешни предписания.

Първият ден на конференцията, завърши с доклад на доц. д-р Палмена Ангелова от Софийски университет, катедра Физиология, за нелинейни системи и начини на измерване на ефекта на хомеопатичното лекарство върху тях. Проведено е изследване на 40 пациента на д-р Пачова, при които е измерена вариабилността на сърдечната честота преди и след приемане на индивидуално подбрано хомеопатично лекарство. На всички пациенти с диагностицирана тревожност или депресия е проведено паралелно изследване от клиничен психолог Мария Джонгова.

Във втория ден лекциите бяха разделени в три отделни модула – Хиперактивност, Инсулинова резистентност и Стареене на мозъка.

В модулът Хиперактиактивност бяха представени „Патофизиология на хиперактивното поведение” от доц. д-р Тони Дачев от ВМА, „Шуслерови соли и хомеопатични лекарства при хиперактивност „ от д-р Нонна Петрова, Алпен Фарма и „Интегративен подход при проблеми деца с дългогодишно наблюдение” от д-р Дора Пачова, д-р Мария Грозева и клиничен психолог Мария Джонгова.

Д-р Пачова представи 16 годишно проучване на деца със Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието , проведено от Института по комплементална медицина към Университета в Берн и Асоциацията на лекарите хомеопати в Швейцария. При 115 деца, 75% от тях лекувани с хомеопатия се отчита подобрение на индекса на Конър с повече от 55%, докато при лечение с Ritalin се отчита подобрение само на 22% от пациентите.

Маг. фармацевт Антон Вълев представи доклад на тема „Колаборация фармацевт-лекар в името на интегративния подход в медицината”.

В модул „Инсулинова резистентност” бяха представени „Патофизиология на инсулиновата резистентност” от доц. д-р Йоана Киселова от МУ Варна, и „Комплексен подход при лечение на пациент с Хашимото, наднормено тегло и алергия към глутен” от д-р Ирена Маждракова, лекар хомеопат.

В модул „Стареене на мозъка” бяха разгледани „Патофизиология на мозъчното стареене” от доц. д-р Иво Райчев от Клиника по неврология УМБАЛ „Св.Наум”, София, и Интегративният подход в профилактиката и лечението на мозъчното стареене от доц. д-р Мария Папазова, Институт по невробиология към БАН.

В неделя се проведе специализиран семинар с лектори д-р Елен Рену и д-р Томай Пайнбауер.

Д-р Пайнбауер представи техники за анамнеза на бременността и раждането, като ключови моменти за предписание на хомеопатични лекарства на бебета и малки деца.

Д-р Рену запозна аудиторията с нови и преоткрити лекарства чрез нови доказвания, бяха представени три лекарства чрез клинични случаи.

Всеки от трите дни на конференцията беше много информанивен и със свои характерен облик. Този формат прави Конференцията по хомеопатия и шуслерова терапия уникално за страната ни събитие.

Благодарим на всички организатори и присъстващи, до нови срещи през 2015г.!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg