Международна конференция на АЛХБ

На 3 октомври 2008 в София се проведе Международната конференция на Асоциацията на лекарите хомеопати в България. В зала 3 на парк-хотел „Витоша“ се възроди традицията да се провежда ежегоден форум на АЛХБ. Председателят на асоциацията д-р Дора Пачова откри конференцията и приветства участниците в клиничната среща.

В изложението си тя припомни пътя, който хомеопатията е извървяла през последните педнадесет години и ролята на АЛХБ като организация на лекарите хомеопати в България. Д-р Илиана Янева от Националния център по опазване на общественото здраве бе поканена да присъства на конференцията и да информира присъстващите за законовите положения и подготвяните промени в Закона за здравето. Д-р Нонна Петрова предложи интересна гледна точка към историята на медицината и хомеопатията в България. Случаи от своята хомеопатична практика представиха д-р Георги Хаджиев, д-р Дора Пачова, д-р Елиа Костова, д-р Ева Иванова, д-р Калина Костова, д-р Мария Урумова, д-р Михаил Костадинов и други.

ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДИПЛОМИ ПО ХОМЕОПАТИЯ бяха раздадени на 20 членове на АЛХБ, които са изпълнили критериите на Европейския комитет по хомеопатия. Дипломите на ЕКХ се издава на членовете на съответните националнихомеопатични лекарски асоциации, ако те са завършили обучението си по хомеопатия в съответствие собразователната програма на ЕКХ. Всяка диплома се печата в Брюксел и има идентификационен номер. Подписана е от президента на ЕКХ и от председателя на съответната национална хомеопатична лекарска асоциация. Дипломата удостоверява, че нейният притежател успешно е преминал квалификационните изпити на медицинската хомеопатична образователна програма на ЕКХ.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg