Ракът и комплементарната и алтернативна медицина в Епропейският парламент

На 27 март се проведе кръгла маса в Европейският парламент на тема „Ракът и достиженията на комплементарната и алтернативна медицина”.

Европейско проучаване показа, че повече от една трета от болните от рак в Европа използват комплементарна и алтернативна медицина /КАМ/ за повишаване способността на тялото да превъзмогне болестта, за повишаване нивото на здраве и добруване, за да упражнят правото си на избор, и за облекчаване на психическото и/или физическото страдание.

Увеличаващият се брой доказателства от научни изследвания предполагат, че редица КАМ терапии могат да повлияят болката, умората и психологическото страдание и да подобрят качеството на живот на раково болните. Заради нарастващият интерес към КАМ методите от страна на пациентите, академичните ракови центрове проучват начини за интегриране на такива грижи в конвенционалната система за лечение на рак.

Проф. д-р Добос, професор по Вътрешна медицина и ръководител на Комплементарната и Интегрална медицина в Университета на Дуисбург-Есен, Германия и  д-р Маделин Винклер, опитен антропосовски и общопрактикуващ лекар  от Гауда, Холандия изнесоха презентации, очертаващи ролята на КАМ в превенцията и лечението на рака и ползите от интеграцията на КАМ и конвенционалните подходи. Г-жа Хайди Брорсън, представител на Норвежкото Раково общество и ракова лига представи презентация как те работят и съветват раковите пациенти за използването на КАМ като част от техните терапевтични планове за лечение.

Членовете на ЕП Сирпа Пиетиканен, от групата членове подкрепящи КАМ и Алойс Петър от групата членове против рак, бяха съръководители на срещата. Те завършиха кръглата маса с призив към Епровейската комисия и Европейският парламент да подкрепят активно по-мащабна интеграция на КАМ в здравеопзването на гражданите на ЕС. Както и да обърнат особено внимание към превенцията и лечението на рак, включващо даване на правомощия на пациентите по отношение на грижата за себе си и преодоляване на неравенствата в използването на КАМ методи в Европа. Също така призоваха за инвестиране в изследвания за интергративен подход за грижата и лечението на раково болните.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg