Икономически принос на хомеопатичната практика в медицината във Франция

Colas A1Danno KTabar CEhreth JDuru G.

Абстракт

Здравните власти постоянно търсят начини за намаляване на здравните разходи. За да проучим този проблем, ние сравнихме разходите, генерирани от различни медицински практики във Франция, в това число – конвенционална практика, хомеопатична практика, или смесена. Използвани са и данни от предишно проучване.

Анализирани са три типа разходи: за консултация, за предписание и общи разходи (консултация + предписание). Всеки един от тях е оценен като: разход покрит от здравната осигуровка, оставащ разход (за пациента или покрит от допълнителна застраховка) и общ разход за здраве (комбинация от двата).

Относно здравната застраховка, разхода за хомеопатично лечение е по-малък с 35% (42 евро, за конвенционално лечение е 65.25). Медицинските предписания са два пъти по-скъпи за конвенционалните GP практики (48.68 евро, за хомеопатичните 25.62 евро). Относно допълнителната застраховка или заплащане от пациента, конвенционалното лечение е по-евтино, заради по-ниската такса за консултация (6.19 евро, 11.20 евро за хомеопатия), докато разходите за предписание са приблизително еднакви (15.25 за конвенционални, 15.87 за хомеопатичните).

Общият здравен разход за лечение с хомеопатия е с 20% по-малък отколкото конвенционално лечение (68.93 евро, респективно 86.63 евро). По-ниската цена за предписание, компенсира по-високата цена за консултация за хомеопатично лечение. Хомеопатичните GP лекари предписват малко антибиотици, психотропни и нестероидни противовъзпалителни средства.

В заключение лечението на пациенти от хомеопати GP може да бъде по-евтино в глобален аспект и може да представлява интерес за общественото здраве.

Източник: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26152791

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg