Над 50% от възрастните и децата в Европа използват Комлементарна и алтернативна медицина (КАМ)

Наскоро проведено европейско проучване установи, че КАМ е полулярна не само сред възрастните, но и за децата.

Всички европейски страни с население над 5млн. са включени в изследването, като са използвани данни за употребата на КАМ, публикувани през последните 10 години. 29 страни вземат участие, като в последствие са добавени и две по-малки държави.


Ограниченията, породени от недостига на представителни проучвания, променящите се дефинициите на използване на КАМ, и кое се определя като КАМ в отделните страни, бяха частично преодоляни чрез интегрирането на местни експерти, които да обобщят информацията налична само на националните езици. По този начин с помощта на въпросници, бяха осигурени данни за наличността на КАМ методи, тяхното качество, употреба и популярност в отделните страни. Бяха обобщени местни и национални изследвания и преобладаването на КАМ беше естраполирано.

Налични бяха данни от 20 европейски страни, предтавляващи 69% от населението на Европа. Данни за употребата на КАМ от общото население бяха налични за 90% от изследваните страни, докато данни от рецензирани публикувани прочвания бяха налични само за 60%. Резултатите показват, че 56% от европейското население са използвали КАМ поне веднъж през изминалата година. Проучвания за употребата на КАМ за деца бяха налични за 55% от изследваните страни. Използването на КАМ за деца в Европа е в 52% от случаите. Педиатричните КАМ експерти посочват повишена осъзнатост за и употреба на КАМ в здравните институции.

Заключение: Това проучване показва, че КАМ е популярна не само за възрастните, но и за децата и е предшественик на бъдещи проучвания. Развиваването на общовалидни европейски дефиниции за КАМ употреба и КАМ терапии е необходимо, за да се проведат сравнителни проучвания между европейските страни. В добавка, повече изследвания за ефикастността и възможните нежелани ефекти на КАМ терапиите са неоходими, заради повишената им употреба при децата.

Статията на английски може да прочетете тук:
http://www.homeopathyeurope.org/media/news/over-50-of-european-adults-and-children-use-cam

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg