Отворено писмо на хомеопата Дана Улман до Уикипедия

В писмото до Уикипедия се посочва, че информацията в енциклопедията за хомеопатията е предубедена и неточна. Според Уикипдия хомеопатията е псевдонаука, която има само плацебо ефект.

Определението за псевдонаука не е коректно, тъй като има достатъчно рандомизирани, двойно- слепи и плацебо-контролирани проучвания, публикувани в световни, реномирани, медицински журнали за ефективността на хомеопатията за обичайни и сериозни заболявания. Според Улман е обезпокоително, че определението за псевдонаука се дава на база на едно единствено проучване на Шанг, което е било дискредитирано и обявено за предубедено.

В същото време са пренебрегнати и не са посочени позитивните проучвания за хомеопатията, най-обширното от които е проведеното от Швейцарското правителство, което показва сериозни доказателства в подкрепа на хомеопатичното лечение на респираторни инфекции на горните дихателни пътища и респираторни алергии. От 29 проведени изследвания, 24 показват позитивни резултати в полза на хомеопатията. Шест от седем проучвания, които сравняват хомеопатичното лечение с конвенционалното, показват че хомеопатията е по-ефективна. Когато са оценени рандомизирани, плацебо-контролирани опити, 12 от 16 са в полза на хомеопатията.

В Уикипедия още пише, че хомеопатията е неправдоподобна, тъй като лекарствата нямат биологична правдоподобност и механизмите на действие са физически невъзможни. Тези определения сочат към източници, които не са публикувани в научни медицински журнали и не са надеждни.

През 2012г, в журнал на Американското химично общество, се публикува надеждно обяснение за действието на хомеопатичните лекарства. Използвани са три различни вида спректроскопия, които показват наличие на наночастици от шест първоначални медицински агента, след разреждания 1:100 шест пъти, 30 пъти, и дори 200 пъти.

Според числото на Авогадро, нито една от първоначалните молекули, не може да се открие в разтвора след разреждане 12 пъти 1:100. Но учените показват надеждни фактори, които водят до наличие на наночастици дори при многократни разреждания. Учените установяват, че използването на двойно дестилирана вода в стъклено шише, води до вариращо количество на силиций във водата. Разклащането на водата води до образуване на мехурчета и наномехурчета, които внасят кислород във водата и това увеличава значително водното налягане. Това повишено налягане, кара медицинската субстанция във водата да се свърже със силиция, и всяко вещество го прави по особен начин. Накрая след изливане на 90% от водата, по стъклото остават фрагментите на силиция.

Методът за приготвяне на хомеопатични лекарства, наречен потенциране, е брилянтен метод за образуване на наночастици от оригиналната субстанция във водата. Още по-завладяващо е нарастването на доказателствата, че нанодози от медицинските агенти, имат значителни предимства пред грубите дози, в това число повишена бионаличност, способност за абсорбция, вътреклетъчна достижимост, повишена способност да преминават клетъчната мембрана, дори кръвно-мозъчната бариера и много по-голяма безопасност.

Когато веществото има много малък размер, но в много голяма област по съотношение на обема, качествата на нанодозата повишават химичната и биологична реактивност, електромагнитните, оптични, термални и квантови ефекти.

Шокиращо е, че в секцията за наномедицина в Уикипедия, не пише нищо за хомеопатията, която се смята за първоначалната наномедицина и нанофармакология.

Също е изненадващо, че друга теория за действието на хомеопатичните лекарства, наречена „памет на водата“ е обявена за погрешна. По-подходящо обяснение според Улман е противоречива, тъй като установяването на наночастици във водата свидетелства за „памет на водата“. Също така не се споменава и проучването на френския вирусолог, Люк Монтание, който е носител на Нобелова награда за откриването на вируса на СПИН. В неговото изследване се доказва теорията за паметта на водата, той е интервюиран за един от най-престижните журнали „Наука“ и е сниман документален филм от френското правителство по темата. Нищо от това не се споменава в Уикипедия.

Много хора да се опитвали да подобрят материала за хомеопатията в Уикипедия, но са били блокирани да редактират. В случая на Дана Улман, му е забранено да редактира тъй като е хомеопат и има конфликт на интереси. Иронично, на никой медицински лекар, не е забранено да редактира, материали свързани с медицината само защото са лекари.

Може да прочете цялото писмо и да видите проучванията и референциите тук!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg