Използването на хомеопатия в световен план нараства

Търсенето на хомеопатични продукти нараства и ще продължи да се увеличава значително в следващите години. Според маркетингови проучвания, растящия интерес към хомеопатични продукти в развитите страни води до очакван растеж на хомеопатичния пазар до 17 бил. $ през 2024, през 2015 той е оценен на 386 мил. $.

Най-голям растеж се наблюдава в Средния изток, Африка и Азия, заради увеличените доходи и по-добра наличност на лекарствата, най-вече онлайн. Европа остава най-големия пазар за хомеопатични лекарства. Според докладите 9 милиона души във Великобритания използват хомеопатия и няма тенденция това да намалява, тъй като холистичните терапии са търсена, предпочитана и надеждна алтернатива на прекомерното предписване на лекарства.

Хомеопатията предлага безопасно и нежно лечение на много състояния и може да адресира много от съвременните заплахи за здравето на хората. Антимикробната резистентност е такава заплаха, заради свръх-употребата и неправилната употреба на антибиотици, докато в много случи хомеопатията е надеждна алтернатива. Клиничните проучвания показват, че хомеопатията е ефективна при инфекции на горни дихателни пътища при децата, които са честа причина за неподходящо предписание на антибиотици.

Интеграцията на хомеопатията в здравеопазването в ЕС, ще посрещне нуждите на европейските граждани и повишеното търсене на хомеопатия, чрез прилагането й в безопасна, медицинска среда.

Проучването може да се види тук: http://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=16460

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg