Писмо на Хари Ван Дер Зее и Питър Чапел

Писмо на Хари Ван Дер Зее от бежанския лагер Ниаругусу, Танзания – лечение на колективните травми от войната; декември 2011

Текст:

В това писмо Хари Ван Дер Зее и Питър Чапел описват своите наблюдения и постигнати чрез хомеопатия резулатати за подобряване качеството на живот, емоционалното и психическото състояние на хората в най-големия бежански лагер в Африка. Лагерът Ниаругусу в северозападна Танзания има обучени 122 доброволци, които лекуват бежнаците.

Можете да научите повече за лечението на колективни травми, както и за повлияването на редица други заболявания, резултат от военните действия, чрез хомеопатия.

Как да помогнете и да се включите в проектите?

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg