Покана от Сдружение „Приятели на хомеопатията”

Управителният съвет на сдружение Приятели на хомеопатията – София на основание чл 26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на 7 февруари 2013 в 18 часа в София, лекарски кабинет „Холимед” на улица Силиврия бл 44-46, кв. Гоце Делчев до спортна зала Триадица, при следния дневен ред:

 • Избор на нов Управителен съвет
 • Промяна на адреса на регистрация на Сдружението
 • Отчет за извършена работа до 2012 година
 • Финансов отчет
 • Изготвяне на уебсайт на английски
 • Размер на годишния членски внос
 • Разни

Всички желаещи да присъстват, са добре дошли!

Публикувано в Държавен вестник брой 99/14.12.2012г Неофициален раздел/Покани и съобщения

ПОКАНА от Сдружение „Приятели на хомеопатията”

Управителният съвет на сдружение Приятели на хомеопатията – София на основание чл 26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на 7 февруари 2013 в 18 часа в София, лекарски кабинет „Холимед” на улица Силиврия бл 44-46, кв. Гоце Делчев до спортна зала Триадица, при следния дневен ред:

 1. Избор на нов Управителен съвет

 1. Промяна на адреса на регистрация на Сдружението

 1. Отчет за извършена работа до 2012 година

 1. Финансов отчет

 1. Изготвяне на уебсайт на английски

 1. Размер на годишния членски внос

 1. Разни

Всички желаещи да присъстват, са добре дошли!

Публикувано в Държавен вестник брой 99/14.12.2012г Неофициален раздел/Покани и съобщения

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg