Регулация на КАМ в Португалия

През юли Португалският парламент одобри законопроект за регулацията на 7 неконвенционални / комплементарни/ терапии, сред които хомеопатия, акупунктура, традиционна китайска медицина, натуропатия, фитотерапия, остеопатия и хиропрактика. Законът влиза в сила от 2 септември.

Според закона, тези КАМ практики могат да се прилагат само от професионалисти с високи образователни квалификации, и с регистриран лиценз. Достъпът до регистрите на посочените КАМ професии ще зависи от притежанието на диплома за някоя от терапиите, придобита съгласно образователните изисквания, определени от членове на правителството, отговорни за здравето и висшето образование.

Изискванията за практика на терапиите трябва да следват насоките на СЗО /Световната здравна организация/, както и на Португалската агенция за висше образование и Дирекцията за здраве.

Упражняването на професиите е ограничено само до тези, които имат професионален лиценз от Централната администрация на здравната система. Регистърът осигурява достъп до здравни професионалисти с адекватни квалификации. Използването на професионални титли е ограничено само до притежателите на лиценз.

Според закона, здравните специалисти поддържат информация за пациентите, осигуряват точна и разбираема информация за прогнозата и продължителността на лечение, потвърждават съгласието на пациента, не твърдят лъжливо, че терапията може да излекува заболявания, дисфункции и малформации, и имат валидна застраховка.

Създаден е Консултативен съвет за неконвенционалните терапии от Министъра на здравеопазването, който ще определи изискванията за практикуване, обучение и регулация на професиите. В Съвета ще има представители на Централната администрация на здравната система, Директората за здраве, Министерството за висше образование, Министерството на труда,  представители на професиите (двама за всяка професия, номинирани от най-представителните професионални организации), Медицинският съвет, Съюза на фармацевтите, факултетски членове и пациентски организации.

Предвиден е преходен период за здравните професионалисти, практикуващи определен КАМ метод. За да получат лиценз, тези професионалисти трябва да докажат, че са регистрирани в социално-осигурителната схема, и какво е тяхното ниво на обучение и образование. В зависимост от събраната информация, Централната администрация на здравната система, решава дали да издаде лиценз, дали да издаде временен лиценз или да откаже лиценз.

Текста на статията на английски може да намерите тук!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg