Официалният бюлетин на Международната медицинска хомеопатична лига (LMHI) за 2011 г.

Представяне на 66-тия конгрес на Лигата в Ню Дели. Предстоящите конгреси в Нараяна и Кито.

Докладите на националните вице-президенти на държавите, членки на ММХЛ. Докладът за България можете да прочетете на 5 страница.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg