Проучване за индивидуализирано хомеопатично лечение и Fluoxetine за средна до тежка депресия при жени в пред и след менопауза

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване

Emma del Carmen Macías-Cortés1,2*, Lidia Llanes-González3 , Leopoldo Aguilar-Faisal1 , Juan Asbun-Bojalil1 1 División de Estudios de Posgrado, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal, México, 2 Consulta Externa de Homeopatía, Hospital Juárez de México, Secretaría de Salud, Distrito Federal, México, 3 Unidad de Salud Mental, Hospital Juárez de México, Secretaría de Salud, Distrito Federal, México * ecmc2008@hotmail.es
Woman and menopause
Абстракт

Предменопаузалния период се характеризира с това, че менструалните цикли стават нередовни и има повишен риск от депресия. Използването на хомеопатия за лечение на депресия е широко разпространено, но има недостиг на клинични опити за ефикасността й при депресия в пред и след менопауза. Целта на това проучване е да оцени ефикасността и безопасността на индивидуализирано хомеопатично лечение в сравнение с плацебо, както и флуоксетин в сравнение с плацебо при жени преди и след менопауза със средна до тежка депресия.

Методи/Дизайн

Рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо, тройно проучване с 6 седмици проследяване. Проучването е проведено в болница за изследвания в Мексико Сити в амбулатория за хомеопатия. В него са включени 1033 жени в пред и след менопауза, диагностицирани с депресия съгласно DCM – IV ( средна до тежка депресия). Резултатите включват: промяна в общия резултат сред групите по 17-тата скала на Хамилтън за депресия, Beck Depression Inventory и Грийн скалата, след 6 седмици лечение, отговор на лечението и честота на ремисиите, както и безопасност.

Резултати

След 6 седмично лечение, хомеопатичната група е по-фективна от плацебо по 5 точки в скалата на Хамилтън. Процентът отговор е 54,5%, а на ремисии е 15,9%. Има значителна разлика сред групите в процента отговор, но не и в процента ремисии. Флуоксетин – плацебо разликата е 3.2 точки. Няма разлика сред групите в Beck Depression Inventory. Хомеопатичната група превъзхожда плацебо групата в Грийн Климактеричната Скала (8.6 точки). Флуоксетин няма разлика от плацебо по Грийн Климактеричната Скала.

Заключение

Хомеопатията и флуоксетин са ефективни и безопасни антидепресанти за жени в менопауза. Хомеопатичните лекарства и флуоксетин показват значителни разлики в сравнение с плацебо в отговора. Хомеопатията, но не и флуоксетин подобряват менопаузалните симптоми според Грийн Климактеричната Скала.

Източник: https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2015/03/Mac%C3%ADas-Cort%C3%A9s-2015-Depression-menopause.pdf

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg