Как се става по-добър хомеопат? Има ли точни професионални критерии?

Лекарят хомеопат трябва да има завършено висше медицинско образование и на тази познавателна база да доразвива знанията, уменията и опита си в хомеопатичната терапия. Факт е, че обучението по хомеопатия в цял свят е изключително сериозно и не търпи професионални компромиси. Съществуват стандарти, приети от Европейския комитет по хомеопатия. В него членуват над 18 000 лекари с такава квалификация, сред които са и членовете на АЛХБ.

Обучението, провеждано от АЛХБ и ЦЗО „Едикта“ съoтветства на тези стандарти – то включва 450 часа теория и 150 часа практика. Това обучение е 3-годишно, но процесът на навлизане в хомеопатичната наука тепърва предстои след дипломирането при тези курсове.

Добрият хомеопат се изгражда с годините, с живата своя практика. Истинският хомеопат се създава и „отглежда“. За неговото усъвършенстване са нужни поне 10 години постоянна практика. Хомеопатията е не само наука, но и изкуство във висша форма, чието овладяване продължава цял живот.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg