Международен конгрес по хомеопатия 2013г. в Кито, Еквадор

Тази година световна столица на хомеопатията беше град Кито – високо в Андите на над 3000 м височина в продължение на 4 дни хомеопати от цял свят споделяха своя опит, научни разработки и провокираха аудиторията с нови идеи и модели на мислене. Над 400 участника от 30 различни страни се включиха в събитието на 4-7 юни с централна тема „Парадигмата на Хомеопатичната медицина“.

Голям интерес предизвикаха докладите за лекарствата Ayahuasca и Syzigium; за лекарството от син скропион Vidatox 30 CH, разработка на кубински институт; за опита на колеги при лечението на ухапани от змии пациенти. Имаше много добре представени философски теми за парадигмата на лечението, за новите разбирания относно наночастиците като носители на информацията в хомеопатичното лекарство.

На 3 юни по време на срещата на представителите на всички държави членки на Лигата – International council meeting – се избра ново ръководство, обсъдиха се много важни теми за развитието на хомеопатията и се гласуваха държавите, в които ще се провеждат конгреси на ММХЛ до 2021 година.

Следващият конгрес на Лигата ще бъде във Франция, Париж – 17 – 19 юли 2014г.

Повече можете да прочетете на сайта на Международната Медицинска Хомеопатична Лига.

Може да намерите повече снимки на страницата на АЛХБ във Facebook.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg