Необяснимо оттегляне на сериозно клинично проучване с хомеопатия при депресия в менопауза

Необяснимото оттегляне на сериозно клинично проучване, касаещо ефекта на хомеопатията при депресия в период на менопауза, поражда сериозни опасения относно загърбването на научните основи, според които се провеждат подобни изследвания

Macías-Cortés 2015

Проучването Macías-Cortés 2015 е проведено според „златното правило“ – по висок стандарт, плацебо-контролирано, проведено в изследователска болница. То установи, че хомеопатията и антидепресанта Fluoxetine имат еднаква ефективност в лечението на жени с депресия по време на менопауза.

На 23 Април редакторите на PLOS ONE взеха решение, което шокира всички – оттеглят тази висококачествена статия от списанието си, пет години след публикуването, без да предоставят основателна причина за действията си!

Както обяснява д-р Alexander Tournier, изпълнителен директор на Homeopathy Research Institute: „Това е наистина обезпокоително развитие, защото означава, че самият обикновен научен процес е пренебрегнат. Малък брой лица са решили да изличат ценна информация от научната литература, без да посочат нито една основателна причина. Това е особено шокиращо, като се има предвид, че редакторът, който първоначално е одобрил изследването за публикуването на това изследване през 2015 г., е професор Yiru Fang – експерт психиатър с близо 35 години опит в областта на психичното здраве, специализиран в изследванията на депресията.“

Крайната стъпка за анулиране на изследвания обикновено се предприема само при най-сериозни нарушения в процедурата и нейната научна стойност, като подправени резултати или плагиатство.

За разлика от това, редакторите се опитват да оправдаят оттеглянето на това изследване въз основа на поразително пренебрежими и напълно неоправдани причини:

  1. Недостатъчна информация за детайлите в хомеопатичното лечение, използвано в проучването.
  2. Непълен дизайн на изследването, който не дава възможност достоверно да се сравни подобрението при хомеопатично лекуваните пациенти, спрямо плацебо-ефекта.
  3. Недостатъчна информация, касаеща оценката на редакторите на надеждността на поставените диагнози.

Редакторите коментират, че лечението с Fluoxetine, проведено по време на проучването, е неподходящо, тъй като е било чрез фиксирана доза (а не индивидуално съобразена според нуждите на всеки пациенти отделно) и се е прилагало само за период от 6 седмици. Това е неразбираемо! Според рецензията на Cochrane върху 171 проучвания върху Fluoxetine, в 42% от извадката е ползвана фиксирана доза и най-често срещаната продължителност на терапията е 6 седмици. Дневната доза от 20 mg Fluoxetine, използвана в това проучване, е типична начална доза с доказан терапевтичен ефект, използвана в широката клинична практика.

Д-р Macías-Cortés обяснява важността на изследването за самите пациенти: „Нашето проучване установи, че хомеопатичните лекарства действат също толкова добре, колкото обичайното конвенционално лечение с Fluoxetine (известен като Prozac) в случаи на умерена до тежка депресия в период на менопауза. Това означава, че хомеопатията може да осигури ефективна алтернатива за жените, страдащи от тези изтощителни симптоми, които или не могат или не искат да приемат антидепресанти, поради техните нежелани странични ефекти.

Фактът, че това проучване се оттегля без основателна причина, е наистина опустошително събитие за целия изследователски екип, тъй като в крайна сметка ще доведе до по-ограничен брой пациенти, които ще се възползват от ефективното (хомеопатично) лечение.“

Ако учените обективно погледнат мотивацията на редакторите за оттеглянето, ще забележат, че нито една от предполагаемите слабости в проучването на Macías-Cortés 2015 – дори ако е доказано, че е истинска, което ние силно оспорваме – не е легитимно основание за оттегляне.

За всички, които вярват в научния метод, дори и скептичните към хомеопатията, това действие на редакторите на PLOS ONE ще бъде оценено като грубо нарушение на научния протокол и като реална заплаха за академичната свобода.

Rachel Roberts, главен изпълнителен директор на Homeopathy Research Institute, добавя: „Положителният резултат от това проучване, постигнат при възможно най-строгите условия на провеждане, налични в конвенционалните медицински практики, ще изненада много хора, които не са запознати с хомеопатията, но отхвърлянето на получените резултати е акт, насочен срещу базови научни принципи.“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg